Contoh Naskah pidato basa bali Ajeg Bali

PENGEMBANGAN DIRI NYASTRA MIWAH DHARMA GITA PINAKA SILIH SINUNGGIL
SAKA RING AJEG BALI

Inggih suksma aturang titiang majeng ring pangeter acara antuk galah
sane kapaica ring titiang.
- Sane wangiang titiang Bapak manggalaning pemerintahan
- Sane wangiang titiang Bapak camat Baturiti
- Sane wangiang titiang Bapak ibu panureksa
- Sane wangiang titiang para sisia sane sareng ngewiletin lomba pidarta puniki
- Tur ida dane sareng sami sane sampun rawuh sane tresna asihin titiang
Sadurung titiang jaga ngelanturang atur, pinih ajeng lugrayang titiang
ngaturang panama bagian manah majeng ring ida sang hyang widi wasa,
pamekasnyane ring ida sang hyang haji saraswati melarapan antuk
ngaturang pangastung kara:

"OM SWASTYASTU"

Inggih ida dane sane dahat wangiang titiang, pastika ida dane sampun
tatas uning ring kewentenan jagat bali sane kasinengguh swarga ring
palemahan. Indike punika sampun wyakti kasub kabaosin olih para janane
sane wenten ring sawewengkon panegara Indonesia, miwah para jana ring
dura Negara. Napi ke sane ngawinang jagat Bali kabaos swarga sekala?,
dwaning kewentenan alam sane kantun asri sane presida ngawinang angob
sang sane menyingak, turmaning kewentenan tradisi sane sampun
kemargiang ring jagat Baline puniki.

Duaning kadi asapunika buat kautaman tradisi miwah keasrian jagat ring
Bali, sepatutnyane iraga dados silih sinunggil warga Bali setata
miara, ngelestariang turmaning ngelimbakang maka sami. Napi malih ring
kewentenan jagat sekadi mangkin, akeh wyakti para jana sane rawuh
kejagat Bali makta tatujon sane matiosan, sekadi wenten sane
melancaran turmaning wenten taler sane jaga ngerereh pangupa jiwa.
Indike punika pastika sampun presida pacang nyampuhin indik keaslian
tradisi miwah keasrian jagat Bali. Akeh conto sane presida kecingak
ring pariindik kewentenan tradisi sane sampun kecampuhan, minakadi
akeh para alit-alite sane nenten resep ring anggah ungguhing basa Bali
napi malih ring nyuratang aksara Bali.

Inggih ida dane sareng sinamian, yening indike punika nenten
ketanganin pastika budaya, adat miwah tradisi Bali pacang sayan-sayan
surup tur kebenjang pungkur pacang ngicalang. Mangda indike punika
nenten wenten, ngawit saking mangkin iraga sareng sami sepatutnyane
setate mautsaha ngelestariang budaya, adat miwah tradisi bali mangda
presida raris kasengguh ajeg Bali. Jalaran sane keanggen ngelestaring
budaya bali punika akeh pisan, silih sinunggil ring lingkungan sekolah
patut ngemargiang sane kebaos "Pengembangan diri Nyastra, Dharma gita"
tur sane tiosan. Ring pemerintahan patut taler ngemargiang tur
nincapang program sane manut ring budaya Bali sekadi Utsawa Dharma
Gita.

Inggih ida dane sane wangiang titiang, wantah kadi asapunika presida
antuk titiang mapaungu atur dumogi dumadak wenten pikenohnyane,
turmaning unjuk lungsur atur titiang titiang ngaturang geng rna
sinampura. Pinih untat, atur titiang kasineb antuk ngaturang parama
santih.

OM SANTIH SANTIH SANTIH OM

Katulis olih : I Gusti Ngurah Agung Sandy Warman, S.Pd.H

Posting Komentar

0 Komentar