Materi utsawa dharmagita, kakawin indrawangsa dan artinya

KEKAWIN PILIHAN PUTRI

Wirama Indrawangsa
Mamwit narendrātmaja ring tapo wana,
Mānganjalȋ yyargra ning indra parwata,
Tan wismerti sangkanikāng ayun teka,
Swābhāwa sang sajna rakwa mangkana.

mmÙitÂernÑËotßjr#tepown,
mo\zélùy(êgËni\inÑËp(wt,
tniÙsàÌtùs\ÐniK*ayun)Ók,
sÙovows*sjénrkÙm\Ðn>
Artos ipun:
Mepamit ida dewaagung putra saking alas petapan,
Raris ngaturang sembah marep ka pucak gunung indrakila punika,
Nenten lali ida ring panangkan kerahayuanne rawuh,

Swabawan ida sang sadhu wiyakti asapunika.

Posting Komentar

0 Komentar