Materi utsawa dharmagita wajib putri, wirama Basantatilaka dan artinya

Wirama Basantatilaka
rÙekkaotuwinuwus/wrbudÒwi]Ù,
Rwa kê kadhatu winuwus wara Buddha wiswa,
vienÂkirkÙri\pn/k)nprÙenos)n/,
Bhinneki rakwa ri ngapan kena parwa nosen,

m\Ð\éintÙklwn/]iwttÙtu\ál/,
mangkangjinatwa kalawan siwa tatwa tunggal,
vienÂktu\áliktnÀna(mßm*rÙ>
bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.

Artinya


Kekalih punika wenten kepatutan sane kebawos utama inggih punika kepatutan budha miwah siwa.
Mabinayan punika reke ring asapunapine pacang kepah dados kalih,
Asapunika kepatutan budha miwah siwa wantah tunggil.
Mabinayan punika tunggal punika nenten wenten kepatutan punika kalih.

Posting Komentar

0 Komentar